Story Editor ช่วยให้คุณทำอาร์ตเวิร์คหนังสือ 200 หน้าเสร็จภายในวันเดียว


ในโปรแกรมสุดยอดอย่าง InDesign ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยนำต้นฉบับที่พิมพ์แล้วใส่ลงไปใน Story Editor ทั้งหมดให้เรียงร้อยต่อกัน จากนั้นก็ตั้ง Style ให้กับ Paragraph ตั้งแต่ Headline จนถึง BodyText แล้วตั้งให้กับทุกๆ Paragraph เสร็จแล้วออกมาในหน้าเพจ แล้วใส่รูปและกราฟฟิกส์ให้งาม ทั้งหมดนี้สามารถทำหนังสือ 200 หน้าให้เสร็จได้ภายในวันเดียว

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.