Theme โฆษณา และ Format งานพิมพ์ สำคัญอย่างไร?


คงจะเคยสังเกตุเห็นงานโฆษณาและงานพิมพ์ที่มีหน้าตาคล้ายกัน วางจังหวะองค์ประกอบเหมือนกัน มีข้อดีหรือมีประโยชน์อย่างไร?

อันแรกก็คือ ก็สิ่งที่คุณรู้สึกนั่นแหละครับ คือ "สะดุด สะกิดใจ จากผู้ที่ได้พบเห็น"


ข้อดีอันที่สอง คือ ดูเป็น Series เป็นชุด เช่น ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 หรือเวอร์ชั่น 1-2-3 เป็นต้น


อันที่สาม ง่ายต่อการจัดชุดความคิด หรือการจดจำ เช่น บอกรุ่น บอกปีที่ผลิต เป็นต้น

อันสุดท้ายคือ ง่ายต่อการจัดการในงานออกแบบของดีไซเนอร์ เอิ๊ก! 5 5 5 + แต่มันยากตรงที่ออกแบบให้มี Format ที่สวยงาม ลงตัวกับทุกชิ้นนั่นเอง ซึ่งต้องคำนึงถึงภาพที่จะเอามาใช้ทั้งหมด และแบ่งเป็นกลุ่มๆ และทุกภาพที่เปลี่ยนแปลงจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงดูเป็นซีรี่ย์เดียวกันได้อย่างสวยงามลงตัว

ดังนั้น การสร้าง Theme ให้กับแอ๊ดส์ หรือ Format ให้กับงานพิมพ์ จึงเป็นแนวคิดรูปแบบหนึ่งที่ดี หรือคุณอาจจะมีแนวคิดเชื่อมโยงชิ้นงานกันแบบใหม่ๆก็พัฒนาต่อไปได้ไกลเชียวล่ะ

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.