สร้างความสมจริง ก่อนการติดตั้งจริง


งาน Present ให้ลูกค้าดูก่อนทำจริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเห็นภาพชัดเจน เมื่องานจริงเสร็จก็จะเห็นมุมมองที่ไม่ผิดไปจากงานที่ทำนี้มากนัก Billboard และงานโครงสร้างมีความจำเป็นที่ต้องสร้างภาพให้เกิดความสมจริง ทั้งขนาด สัดส่วน และมุมมอง องศาของป้าย ล้านมีส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงของนักออกแบบ ผมใช้ CINEMA4D ในการทำชิ้นงานนี้ เสร็จแล้วมาวางประกอบลงในภาพถ่ายสถานที่จริง ปรับสีแสงเงาตามสภาพแวดล้อมจริง

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.