บทความ : การ Select พื้นที่ของชิ้นวัตถุเพื่องาน Retouch ภาพใน Photoshop

ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพและชิ้นงาน ดังนี้
1. ใช้ Pen tool เดินเส้น กับภาพที่มีรูปทรงชัดเจน
2. ทำงานใน Mask Modeด้วย Brush, Pen tool
3. ใช้ Channel ที่ชัดที่สุด
4. ใช้ Select Color range... กับขอบวัตถุที่มี Hi-light
5. ใช้ Quick Selection และ Magic wand Tool

ผู้มีประสบการณ์สูงจะใช้ทั้งหมดนี้ สำหรับงานลักษณะภาพต่างๆตามความเหมาะสม

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.