โครงการออกแบบ Font สร้างชาติ เพื่อไทย มีฟอนต์สวยฟอนต์ดีใช้กัน


จากความตั้งใจที่มีอยู่ก่อนแล้วของผม อยากจะให้อะไรๆกับวงการกราฟิกส์บ้านเรา อยากมีฟอนต์สวยๆ ให้ใช้กันฟรีๆ คิดว่าตัวเองมีศักยภาพสร้างฟอนต์สวยๆได้ก็เท่านั้นเอง เคยทำ 4-5 ฟอนต์แล้ว ทำให้กับ SMC ก็ดูว่าสวยดี เราทำได้ ถ้ามีแบบสเก็ตก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันเอง ตั้งใจจะทำสัปดาห์ละ 1 วัน ๆ ละ 1 ฟอนต์ ขอแรงใจส่งมาก็พอ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
My intention of having it already. What I wanted to give us the graphics industry. I 'd to have a beautiful font. Use it for free. I think I have the strong potential to create my own font from the past I created font to make it 4-5 with SMC's see if we can have a pretty good skater, it takes half a day. Intend to do one day each week, I sent it to ask for a font. Is not that for me.


ใครต้องการมีส่วนร่วม หรือใครมีแบบสเก็ตสวยๆ แค่ตัวสองตัวก็ได้ เขียนเป็นลายมือเขียน แล้วสแกนส่งมาให้ดู ผมดูสไตล์ก็มาทำเป็นฟอนต์ได้แล้ว ห้ามลอกแบบใครมานะ เราทำกันเอง ส่งมาให้ผมทำได้เลย ตามอีเมล์ข้างล่าง แล้วจะให้เครดิตกัน ตั้งชื่อตามคนส่งมา ทำกันสนุกๆครับ วงการก็จะเจริญก้าวหน้าด้วย
I want to get involved and had beautiful skater. You can start to write in the handwriting. Then scan it and send it to me. I 'm going to make the font style for your own. Do not copy me I have done for everyone to use. You can send it to me by my e-mail below. I will give credit to Named after the message. I do enjoy it and our Graphic Industry will move ahead with.


ติดตามได้ที่นี่ที่เดียว รอชม รอโหลดกันเลย งานนี้ ฟรี 100%
The only track here that I do this 100% free download. Wait and See!!


ปัญหา run เลขหน้าด้วยเลขไทยในการทำหนังสือจะหมดไป ปัญหาวรรณยุกต์ลอย อยู่ผิดตำแหน่งก็จะไม่มี จะได้รับการแก้ไขทั้งหมด จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฟอนต์โปรยหัวสวยๆก็จะได้รับพัฒนาและให้ความสำคัญ โดยเน้นหลากหลายรูปแบบให้ใช้กัน โปรดติดตามครับ
I run with no problems in Thailand will have to do. The floating tones marks and it is in the wrong location. It has all been resolved from the experience. I sprinkled the font will be developed and prioritized. By focusing on a variety of formats to use. Please follow me.0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.