ทฤษฎีสีในงานพิมพ์ 4 : ความสัมพันธ์ของสี หน้าซ้าย-ขวา และปกหน้า-หลังการมองมีผลกับความรู้สึกของจิตใจคน หน้าซ้าย-ขวา และปกหน้า-หลัง ก็เช่นกัน การออกแบบควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสีและองค์ประกอบของทั้ง 2 หน้าคู่กัน จะทำให้ผลงานสวยขึ้นได้อีก ยิ่งถ้าพัฒนาและพิถีพิถันการเลือกใช้สี ก็ยิ่งช่วยให้เกิดคุณค่าความงามมากยิ่งขึ้น

ครั้งต่อไป อย่าลืมมองหน้าที่อยู่คู่กัน ให้ส่งความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันนะครับ

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.