ออกแบบทำอาร์ตเวิร์คนิตยสารที่มีการไดคัทเยอะๆ | The magazine design artwork that has been a lot of die-cuts.

งานอาร์ตเวิร์คที่มีไดคัทเยอะๆก็ทำได้รวดเร็วครับ เล่มนี้มีรูปประมาณ 800 รูป ทั้งงานไดคัทและอาร์ตเวิร์คทำเสร็จสบายๆภายใน 3 สัปดาห์ โดยใช้ Action ในโฟโตช๊อปช่วย สะดวกมากๆ สนใจทำอาร์ตเวิร์คดีดี โทร. 089-261-7479


The artwork has been a lot of die-cut so fast it was. This book has about 800 images on both the die and artwork to be located within three weeks of use Action in the photoshop is very convenient for the best artwork to make the call. +66 89 569 2249

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.