สร้างโมเดลต้นแบบ 3D สำหรับผลิตชิ้นงาน ต้นไม้อะลูมิเนียม | Create a 3D model for production. Aluminum plants.

ก่อนสร้างชิ้นงานจริง ก็ต้องทำโมเดลต้นแบบให้ลูกค้าพิจารณาเห็นภาพเสมือนจริง ในรูปแบบ 3มิติ ก่อนนำเป็นผลิตเป็นชิ้นงานจริง ได้ถูกต้อง

สนใจงานประเภทนี้ โทรเลยครับ 089.261.7479

Before the actual work. I consider their model in a virtual 3D model of a product before it is actually correct. 
Interested this work please call 089.569.2249.

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.