ออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ 2 ภาษา ไดนามิกเว็บ โดยไม่อาศัย Flash >> D-HTML or Dynamic Web Page is a Quality Web Design in Thai/English without Flash ^^

เว็บที่ทำจาก Flash จะดูไม่ได้จาก iPad iPhone ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ เราจึงทำเว็บที่เคลื่อนไหวได้ด้วยการอาศัยโค๊ทต่างๆ เพื่อความน่าสนใจ ลองชมผลงานของเรา ตัวอย่างเว็บนี้ได้ที่
http://www.thecloverphuket.com
Web Design in Flash can not run in iPad, iPhone that will be big customer group, we design dynamic web by the code for movement, have a look my project in http://www.thecloverphuket.com

สนใจงานออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ ได้ที่ 089 261 7479, 089 569 2249
Interested in web design, please call 089 261 7479, 089 569 2249

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.