จุลสารด่วน วารสารด่วน เสร็จภายใน 1 วัน ^^ | Urgent journal !! Finish in one day!! ^^
ก่อนอื่นต้องขอบคุณลูกค้าใจดี ส่งงานต้นฉบับมาให้เรียบร้อยมาก การทำงานจึงราบรื่น จุลสาร 20 หน้า เสร็จภายใน 1 วัน หรือ 7-8 ชม.ทำงาน

...อย่างไรก็ตาม เราก็คงเน้นคุณภาพงานเป็นหลัก เราใส่ใจเรื่องความสละสลวยของจังหวะตัวหนังสือ และการตัดคำ เน้นอ่านง่าย สะดวก และสบายตา

First of all, thanks to generous support. Send the original to be good. The 20-page booklet, and a smooth finish or a 7-8 hour work day.  
... Anyway. We will focus our attention to the quality of a fine stroke of letters and words on this simple, convenient and comfortable. Do quality work.

สนใจงานคุณภาพ ติดต่อเลยครับ โทร. 089 261 7479, 089 569 2249

Call me 089 261 7479, 089 569 2249

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.