แบ่งปันแจกจ่ายหนังสือสวดมนต์ครับ ^^ | Share distributing prayer books.เพื่อนในทีมเราอยากทำบุญครั้งใหญ่ จึงร่วมกันทำครับ ส่วนผมรับทำอาร์ตเวิร์ค เอ๊ามาร่วมแบ่งปันแจกจ่ายหนังสือสวดมนต์ครับ ตรวจทานต้นฉบับบาลีในหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ผศ. ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน ปธ.5, พ.ม., ศน.บ. MA (ศาสนา-ปรัชญา มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย) ^^

I have great friends in our team, she wants to make merit . So do it together. I have been doing artwork and sharing the prayer book distribution. Pali manuscript collection in the prayer book by Asst. Prapath Phoklangdorn. Moral theology clause 5, U, Sn.b. MA (Religion - Philosophy. University Varanasi. India)

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.