พิมพ์ครั้งที่ 6 แล้วครับ เพิ่งพิมพ์ครั้งที่ 5 ไปไม่ถึงเดือนเลย ร่วมยินดีกับลูกค้าด้วย ผลงานหนังสือที่เราออกแบบปกและรูปเล่ม | We designed the book cover and the book. It recently published the sixth edition and just type the fifth to less than in one month. ^ ^ Glad to share with clients.^^


0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.