ออกแบบโลโก้ DA ^^

Creating our DA Logo


ออกแบบโลโก้ของ blog เราเอง Design-Artwork ครับ ทีมงานเรียกร้องอยากให้มีครับ ทั้งที่เราเป็นนักออกแบบ ก็เลยจัดไป 
Design our Blog  Logo that our staff request, most of work we design for the customer and this time for  us. ^_^

เกิดจากตัว D กับ A ครับ เขียนเอง ไม่ใช้ Font type อะไร โดยการอยู่ร่วมกันของคนในทีม ดังนั้นต้องอาศัยกฏกติกาเดียวกัน นั่นคือ ตัว D และ A เกิดจากโครงสร้างเดียวกัน เพียงแค่หมุนเท่านั้น และมาผสานกันอย่างลงตัว ในรูปแบบของเส้นและสีเดียวกัน ในความหมายที่ดี คือทำงานร่วมกันโดยสมบูรณ์ครับ ^_^
Beginning of the alphabet D and A, no need to use any font type for the meaning of living together in our team that D and A on the same structure and turn to combine with line and color for the good meaning that we work together completely. ^_^
0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.