งาน 2 สี สามารถทำให้ดูคล้ายงาน 4 สีได้ ^_^

Artwork Design in 2 color looks like to be 4 color in printing ^_^ 

เมื่อต้องการประหยัดต้นทุนการพิมพ์ วิธีหนึ่งที่เลือกใช้คือ การพิมพ์ 2 สี แทน 4 สี เรามีความเข้าใจระบบงานพิมพ์สูง เข้าใจเรื่องของการผสมสี เพราะเราจบ Fineart มา จึงทำออกมาได้ดีอย่างที่เห็น ตามตัวอย่าง เราจะเห็นมากกว่า 2 สี เนื่องจากสีที่ 3 เกิดจากการผสมสีของสี 2 สีนั่นเอง และยังรู้สึกถึงสีที่ 4 ได้จากค่าสีที่ผสมใหม่ แตกต่างจาก C M Y K ทั่วไป แทนที่เราจะใช้ ฟ้า ชมพู ผมก็ใช้ น้ำเงินฟ้า กับ แดงส้ม ครับ เราจะรู้สึกถึงสีเหลืองได้จากสี แดงส้ม เป็นต้น

งานพิมพ์ 2 สียังสามารถเลือกสีที่ต่างไปจากนี้ได้ อาศัยความเข้าใจเรื่องทฤษฎีสีในการทำงานครับ
สนใจงาน 2 สี ติดต่อเรามืออาชีพ โทร. 089 261 7479 , 089 569 2249


When looking to save printing costs. One way is to use a 4-color printing 2 color printing systems, advanced our understanding. Understanding of color because we ended Fineart they should make out well, as seen by our example, we will see more than two colors because the color 3 is due to the mix of color 2 colors that are also insensitive to color the 4th. the mix of colors are different than CMYK we will replace it with a blue, pink, red, orange, navy blue, with just a sense of red, orange, yellow, etc.

2-color printing can also choose a color that is different from this. The understanding of color theory in their work.
Interested in a professional or two colors. 089 261 7479, 089 569 2249.

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.