แนะนำหนังสือดีดี วันดีศรีปีใหม่ สงกรานต์ ๒๕๕๖


หนังสือใหม่ ที่มาแนะนำเป็นผลงานออกแบบของเรา โดยผู้แต่งที่ทรงคุณวุฒิใช้นามปากกา “ชิน จันทรา” ถ่ายทอดแก่นของพระศาสนาในรูปของภาษาที่สละสลวย อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทำให้เข้าถึงรสพระธรรมได้ง่าย

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.