ออกแบบ backdrop ฉากหลังบูธ พร้อมพรีเซ้นต์รูปแบบ 3D ขนาด 6x3 m.


ออกแบบฉากบูธงานแสดงสินค้า ทำอาร์ตเวิร์คและรูปแบบ 3D เพื่อพรัเว้นต์ให้เห็นภาพเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม C4D สามารถเลือกวัสดุแยกประเภทได้ชัดเจน สมจริง

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.