ออกแบบอาร์ตเวิร์คหนังสือประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์


อีกหนึ่งงานถนัดของเราคือ การจัดการกับ Text ที่มีความพิเศษต่างๆ เช่นในเล่มนี้ก็ได้แก่ Footnote ที่มีมากมายเกือบทุกหน้า ตัว Text ที่เป็นเนื้อหาก็มีความพิเศษ เช่น คำเน้นยกขึ้นมาเด่น เราถนัดและมีทักษะด้วนโปรแกรม จึงมีการดัดแปลงเครื่องมือของโปรแกรม เพื่อเอื้อประโยชน์กับงานนี้
แต่ละงานของการทำอาร์ตเวิร์ต ผมวางระบบงานไม่เหมือนกัน แตกต่างกันในรายละเอียด จึงมีการจัดหน้าต่างของตัวโปรแกรมแสดงเครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานครับ

ว่างๆ หากมีโอกาสจะมาอธิบายวิธีการให้ทราบกันในลำดับต่อไป

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.