ออกแบบนิตยสารคุณภาพ ผมให้ความสำคัญกับปกมากชิ้นนี้ใช้คอนเซ็ฟท์เลโก้มาใช้ออกแบบ จากโจทย์ที่ค่อนข้างยากเป็นนามธรรมมากๆ

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.