ฝึกทักษะงาน 3D เพิ่มเติมครับ สนุกๆ ด้วย CINEMA 4D วันนี้เสนอ "Emitter"


ชิ้นนี้ใช้เทคนิคพื้นๆ ทำใบไม้ขึ้นมาด้วยอุปกรณ์ FreeHand ทำ Loft NURBS ใส่ภาพในวัตถุ แล้วใช้คำสั่ง Emitter ตั้งการหมุนที่แตกต่าง ตั้งความเร็ว ตั้งค่าอนิเมท จำนวนเฟรมอนิเมท แล้ว Render รวมเวลาทำทั้งหมดประมาณ 20 นาที

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.