งานโครงสร้างเหล็ก Billboard นำเสนอด้วย 3D


นำเสนอให้เห็นภาพในมุมมองใกล้เคียงความจริงของการใช้งาน ด้วยโปรแกรม 3D การกำหนดองศาของป้ายโฆษณาให้เอียงเข้าหาผู้ชมมีผลกับการมองระดับสายตาคน อันนี้สำคัญมากๆ

ชิ้นใช้เวลาทำประมาณ 1-2 ช.ม. ครับ

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.