Tips : ทำอาร์ตเวิร์คหนังสือได้รวดเร็วและถูกต้อง - ใช้โปรแกรม Automator ช่วยจัดการชื่อไฟล์ให้เป็นระบบตรงกันกับหน้าจริงเมื่อการทำงานมีการทะยอยส่งต้นฉบับหนังสือมาหลายครั้ง การแปลงไฟล์ครั้งที่ 2 จึงทำให้ชื่อไฟล์เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ผมใช้โปรแกรม Automator ช่วย Run เลขหน้าใหม่ให้กับชื่อไฟล์ เพื่อป้องกันความสับสนตอนวางเลย์หน้า เพียงแค่ทำให้ชื่อไฟล์กับหน้าจริง ตรงกัน(โปรแกรมจะทำงานใช้เวลาเพียงสองสามวินาที สะดวกมาก)

เช็คดูใน Links window จะพบว่า เลขหน้ากับชื่อไฟล์ตรงกัน จึงช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วมาก ประหยัดเวลาและมีความถูกต้องแม่นยำมากครับ


App ที่เกิดจากโปรแกรม Automator ทำงานเฉพาะเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ตั้งต้นเริ่มนับที่ 202 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็จะลบทิ้งไป


0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.