Tips : ทำอาร์ตเวิร์ตหนังสือได้รวดเร็วและถูกต้อง การทำสารบัญโดยอาศัย Story Editor เช็คความถูกต้อง


กรณีที่ข้อมูลหนังสือเป็นรูปภาพทั้งหมด เราจึงไม่สามารถสร้างสารบัญด้วย Table of Contents... ได้ การทำแบบ Manual ธรรมดาอาจเกิดความผิดพลาด 

เนื่องจากจำนวนหน้าที่มาก การเปิดหน้ากลับไปกลับมา เสียเวลามากและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย หรือพริ้นท์สารบัญออกมาจดเลขหน้านั้น ก็สิ้นเปลืองและอาจจะจดผิดจดถูกได้

ดังนั้น... Story Editor จึงช่วยได้ โดยเปิด Story Editor ของ สารบัญขึ้นมา และเช็คเลขหน้าให้ตรงกับหน้า page จริงๆได้ครับ

สนใจทำหนังสือคุณภาพดีดี โดยผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ โทร. 089.261.7479

1 comment:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.