ออกแบบปกหนังสือเล่มใหม่ จากโปรแกรม 3D New Cover Book DEsign from 3D Program. ^^


สร้างภาพจากโปรแกรม 3D โลกทั้งใบ และชั้นบรรยากาศ ทำให้เลือกมุมมองที่สวย และจังหวะที่ลงตัวได้ เพื่อความแตกต่าง แม้ดูเผินจากจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียด

3D visualization of the whole world and the atmosphere. Make a beautiful view. The timing was perfect. ^^
To differentiate. Though superficially of the same elements. But there are differences in detail.

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.