ออกแบบปกจุลสาร มีแต่ข้อความมาให้ โจทย์คือ หรู แนวฝรั่ง | Cover booklet design that the question is luxury and look like western design!! ^^^^!

เริ่มต้นออกแบบให้ 2 แบบ ผมชอบทั้งคู่ ^^ ลูกค้าปรับแบบ สรุปสุดท้ายหน้าตาเป็นแบบข้างบน ^^
Originally designed for 2. I like both. So that the conclusion is above.

 


0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.