ออกแบบอาร์ตเวิร์ค Company Profile ในรูปแบบ Brochure


หลายๆบริษัทให้เราออกแบบ Company Profile ออกมาในรูปแบบโบรชวัร์ เพราะว่าสะดวกในการแจกจ่ายให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการแนะนำสินค้าหรือบริการด้วย ส่วนเนื้อหามากน้อยก็จะเป็นตัวกำหนดขนาดและจำนวนหน้าของโบรชัวร์

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.