เดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีหนังสือ 2 เล่ม ที่เราทำเฉพาะอาร์ตเวิร์คเนื้อในเล่ม


สองเล่มนี้ ลูกค้าแทบจะออกแบบปกด้วยตนเองครับ

ภาพที่ปรากฏคือสิ่งที่เราทำตามสั่ง ดังนั้น งานลักษณะนี้จะคิดราคาสูงกว่างานที่เราออกแบบเองครับ

ส่วนเนื้อในที่ต้องทำอาร์ตเวิร์คเทคนิค เพราะงานส่งมาให้วางเลย์เอ้าท์หนังสือ เป็นไฟล์ PDF อันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ทางเทคนิคงานพิมพ์ที่เข้าใจและมีประสบการณ์สูงๆเท่านั้น จึงจะทำงานชุดนี้ได้เรียบร้อย สมบูรณ์

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.