ออกแบบอาร์ตเวิร์คโปสเตอร์โฆษณาที่มีรูปแบบเดียวกัน


การออกแบบใบปิดโฆษณาที่มีรูปแบบเหมือนกันในการใช้งานต่อเนื่อง ควรคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่จะนำเสนอ ปริมาณข้อมูล รูปภาพ เราต้องดูให้ออกและคำนวณพื้นที่ในการจัดวางในเหมาะสม สวยงาม

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.