ทำงาน eNews ที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และมีฟังก์ชั่นส่งหน้าแรกเข้าแสดงใน eMail


เราออกแบบ eNews จพหมายข่าวที่ส่งให้กลุ่มเป้าหมายทาง eMail เราทำให้โชว์หน้าจดหมายข่าวใน eMail ได้เลย และลิคง์ตามมาอ่านได้ในฉบับจริง ซึ่งฉบับจริงยังมี VDO ฝังไว้อีกด้วย

สนใจงานประเภทนี้ติดต่อเราได้ โทร. 089 261 7479

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.