รวบรวมผลงานออกแบบหนังสือ ในรอบปี 2555 ของเรา ^^

Collection of design books in the year of 2013.

 
บางเล่มก็ส่งมาให้ทำจากโรงพิมพ์ บางเล่มก็ส่งมาจากเอเจนซี่ บางเล่มก็มาจากลูกค้าโดยตรง บางเล่มก็ง่ายใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง บางเล่มก็ใช้เวลาราว 5-6 เดือน นี่ก็เป็นงานหนังสือที่เราทำเมื่อปีที่แล้ว ยังมีเว็บไซต์และงานพิมพ์ และอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก ทั้งหมดคือผลงานคุณภาพจากเรา
สนใจโทร. 089 261 7479, 089 569 2249
Some of it is sent to the printer. Some were sent by the agency. Some came directly from customers. Some take it easy for a few hours. Some, it takes about 5-6 months, this is a book that we did last year. Also have a website and printing. And more than this one. All the quality of our work. Interested please call 089 261 7479, 089 569 2249

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.