พัฒนาปกหนังสือ ด้วยโปรแกรม 3D


กว่าจะมาเป็นปก เล่มนี้ ต้องให้ความสามารถในงานสร้างสรรค์ 3D การสร้าง Bucky Ball ที่เป็นสัญลักษณ์ของโมเลกุล ก็หาวิธีทำงานเน็ตนี่แหละครับ พยายามกันหลายยกเลย อิ อิ ^^! 
Create design and develop book cover with 3D Program.
This is bound to have the ability to create a 3D creation Bucky Ball is a symbol of the molecule. I would also find out how the net works. I tried many a time ^ ^!

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.