ออกแบบรูปเล่ม หนังสือรายงานประจำปี เล่มแรกของปี 2556 ^^

The First Design of the year 2013, Annual Report. 


งานประเภทรายงานประจำปี หรือที่เรียกติดปากกันว่า Annual Report เป็นงานที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่ประกอบด้วย ตาราง กราฟ และชาร์ต งานประเภทนี้เรารู้จักและชำนาญการทำตารางและชาร์ตต่างๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ได้ผลงานที่ดี และรวดเร็ว

สนใจติดต่อ โทร. 089 261 7479 , 089 569 2249

Type of report. Also referred to as the Annual Report is a favorite with most of the content consists of tables, graphs and charts of this type is known and practiced the various tables and charts. The proper way to make it work better and faster.

You can call us. 089 261 7479, 089 569 2249.


0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.