ออกแบบโลโก้ “ขวัญอุบล”

Logo Deign "KUAN U-BON"โลโก้ชุดนี้ ลูกค้าเช็คจากซินแส ตามความเชื่อเรื่องของสีที่ถูกโฉลก ให้เป็นสีม่วงและสีเหลือง ผมเลือกสีม่วงที่ดูหวาน และสีเหลืองที่ออกเป็นสีทอง และที่สำคัญ ชื่อบริษัทของลูกค้า ก็เป็นชื่อของบุคคลที่เคารพรัก ดังนั้น โลโก้จึงออกมาดูเด่น สง่า และหรูหรา มีความเป็นสตรี กว่าจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ ต้องออกแบบ Draft Idea มากกว่า 5 แนว จนกระทั่งลูกค้าบอกต้องการที่ชัดเจนให้โลโก้มีที่มาจากรูปทรงดอกบัว  จึงออกแบบมาเป็นรูปแบบถูกใจลูกค้าอย่างที่เห็นนี้เป็นสรุปสุดท้าย

This Logo started from my customer check the colors Feng under the doctrine of exhaustion. The purple and yellow. I chose sweet purple and yellow as gold, and the name of the client company is the name of her beloved mother. The logo to see the grandeur and elegance of a woman. This work out to be more than 5 of the Draft Idea to design the logo for customers that want to clear from the shape of a lotus as the meaning of the name of her mother. I have designed a form that customers see this as a final.

0 Comments:

บทความ blog ทั้งหมด

Powered by Blogger.
Copyright © 2012 Design-Artwork.blogspot.com.